Spring naar hoofd-inhoud

Vroegtijdige en integrale signalering en beantwoording van ondersteuningsbehoeften

Problemen kunnen het best worden opgelost als ze nog klein zijn. Daarom streven we ernaar dat informatie en ondersteuning beter vindbaar en sneller toegankelijk zijn. We willen dat ‘vindplaatsen’ van mensen met (hulp)vragen beter samenwerken, dat instanties beter en integraler samenwerken, dat het jongerenwerk wordt versterkt, dat het voorzieningenpalet vollediger wordt en dat inburgering effectiever verloopt.

Niet al deze ambities kunnen meetbaar in cijfers worden uitgedrukt. Daarom plaatsen we op deze pagina regelmatig informatie over de voortgang op deze terreinen. We tonen de volgende indicatoren:

  • Het percentage jeugdhulptrajecten dat voortijdig is beëindigd
  • Het aandeel jeugdige verdachten
  • Het aantal statushouders dat uitstroomt naar studie of werk