Spring naar hoofd-inhoud

Een betere samenhang tussen zorg en veiligheid

Door een betere samenhang tussen zorg en veiligheid willen we radicalisering tegengaan, jeugdoverlast en -criminaliteit verminderen en huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen.

De aanpak van radicalisering wordt beschreven in de Voortgangsrapportage Veiligheid Almere. Op deze pagina tonen we:

  • Het aantal onderzoeken naar huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Het aantal jeugdige verdachten