Spring naar hoofd-inhoud

Onderling contact en begrip, zodat iedereen zich welkom en veilig voelt in de eigen wijk

We willen het draagvlak in de wijken verbeteren voor het huisvesten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid of ander gedrag. We willen beter inspelen op de mogelijkheden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid of ander gedrag om bij te dragen aan de samenleving. Ook willen we beter zicht hebben op sociale problemen en op draagkracht en draagvlak in Almeerse wijken, zodat er balans blijft bij realisatie van nieuwe woon-zorginitiatieven. We streven ernaar om begin 2021 op deze pagina informatie te kunnen bieden over:

  • Het aantal plekken in woon-zorgfaciliteiten in buurten met veel corporatiewoningen
  • De acceptatie van mensen met psychische kwetsbaarheid door buurtbewoners