Spring naar hoofd-inhoud

Kwetsbare jongeren helpen de stap naar volwassenheid te zetten

Het voornemen is om ‘Kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar te helpen de stap naar volwassenheid te zetten door ze op een krachtige, samenhangende manier te ondersteunen, met oog voor alle levensdomeinen’. Indicatoren zijn:

  1. het aantal zwerfjongeren;
  2. het aantal jongeren met een startkwalificatie;
  3. de mate van jeugdwerkloosheid;
  4. jongeren die leven van een uitkering;
  5. jonge huishoudens die leven van het sociaal minimum;
  6. aanmeldingen van jongeren bij de schuldhulpverlening.

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulp van jongeren tussen de 18 en 27 jaar is in de periode 2015 t/m 2019 licht gedaald. Een zelfde daling is te zien bij het aantal aanmeldingen van personen boven de 27 jaar. Dit is een landelijke trend. Onduidelijk is, ook voor de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) wat de reden is van deze daling. Een mogelijkheid zou het - destijds - iets gunstigere economische klimaat kunnen zijn.

Laatst bijgewerkt: april 2020