Skip to main content

Kwetsbare jongeren helpen de stap naar volwassenheid te zetten

Het voornemen is om ‘Kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar te helpen de stap naar volwassenheid te zetten door ze op een krachtige, samenhangende manier te ondersteunen, met oog voor alle levensdomeinen’. Indicatoren zijn:

  1. het aantal zwerfjongeren;
  2. het aantal jongeren met een startkwalificatie;
  3. de mate van jeugdwerkloosheid;
  4. jongeren die leven van een uitkering;
  5. jonge huishoudens die leven van het sociaal minimum;
  6. aanmeldingen van jongeren bij de schuldhulpverlening.