Spring naar hoofd-inhoud

Versterking van de inzet en initiatieven van inwoners

We willen dat vrijwilligers en mantelzorgers minder overbelast worden en dat er meer goed gefaciliteerde initiatieven van inwoners komen. We volgen deze ambities via de volgende indicatoren:

  • Het percentage inwoners dat vindt dat initiatieven de ruimte krijgen van de gemeente;
  • Het percentage (zwaar) belaste mantelzorgers
  • Het percentage vrijwilligers dat zich onvoldoende ondersteund voelt