Spring naar hoofd-inhoud

Inwoners ondersteunen om mee te doen bij werk en participatie

Voluit is het beleidsdoel: ‘Inwoners ondersteunen om optimaal mee te doen op de arbeidsmarkt of om anderszins maatschappelijk te participeren door maatwerk te leveren, nog meer uit te gaan van de vraag en door de aandacht te vergroten voor inwoners met bovengemiddelde belemmeringen en/of meervoudige problemen’. Twee indicatoren geven inzicht in het doelbereik:

  1. het aantal mensen met betaald werk;
  2. het aantal bijstandsgerechtigden dat vrijwilligerswerk doet.

In 2018 zetten zich weer even veel bijstandsgerechtigden in als vrijwilliger als in 2014, na een tijdelijke afname in 2016. De werkloosheid daalde in Almere tot en met 2018 sneller dan in andere steden. De werkloosheidscijfers in Almere reageren gewoonlijk sterker op conjunctuurschommelingen dan in andere steden.

Laatst bijgewerkt: mei 2020