Skip to main content

Inwoners ondersteunen om mee te doen bij werk en participatie

Voluit is het beleidsdoel: ‘Inwoners ondersteunen om optimaal mee te doen op de arbeidsmarkt of om anderszins maatschappelijk te participeren door maatwerk te leveren, nog meer uit te gaan van de vraag en door de aandacht te vergroten voor inwoners met bovengemiddelde belemmeringen en/of meervoudige problemen’. Twee indicatoren geven inzicht in het doelbereik:

  1. het aantal mensen met betaald werk;
  2. het aantal bijstandsgerechtigden dat vrijwilligerswerk doet.