Spring naar hoofd-inhoud

Integrale, samenhangende en gezinsgerichte ondersteuning bieden

Het voornemen is om ‘integrale, samenhangende ondersteuning te bieden vanuit het perspectief van een gezin of huishouden en vanuit alle levensdomeinen’.  We meten:

  1.  of  cliënten met een Wmo-voorziening vinden dat ze snel geholpen zijn;
  2. of  cliënten met een Wmo-voorziening vinden dat ze passende ondersteuning krijgen;
  3. of  cliënten met een jeugdhulpvoorziening vinden dat verschillende organisaties goed samenwerken om hen te helpen.

In 2019 waren er minder cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening die vonden dat ze snel en passend werden geholpen, terwijl daarvóór steeds meer cliënten tevreden waren. Wel zijn er steeds meer cliënten jeugdhulp die vinden dat er goed wordt samengewerkt tussen organisaties.

Laatst bijgewerkt: juni 2020