Skip to main content

Integrale, samenhangende en gezinsgerichte ondersteuning bieden

Het voornemen is om ‘integrale, samenhangende ondersteuning te bieden vanuit het perspectief van een gezin of huishouden en vanuit alle levensdomeinen’.  We meten:

  1.  of  cliënten met een Wmo-voorziening vinden dat ze snel geholpen zijn;
  2. of  cliënten met een Wmo-voorziening vinden dat ze passende ondersteuning krijgen;
  3. of  cliënten met een jeugdhulpvoorziening vinden dat verschillende organisaties goed samenwerken om hen te helpen.