Spring naar hoofd-inhoud

Effectief ingrijpen waar problemen zich opstapelen

We willen de samenwerking tussen organisaties en hulpverleners verbeteren, de regievoering verhelderen, een aantal aanpakken voor recidivisten en kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren en zorgmijders beter helpen. We tonen de volgende indicatoren:

  • Het aantal casussen waar het Sociaal Stedelijk Team regie op voert
  • Het aantal casussen in de Top-X aanpak
  • Het aantal gewelds- en zedenmisdrijven
  • Het aantal gestarte trajecten bij Vangnet en Advies

Ook in de Voortgangsrapportage Veiligheid Almere rapporteren we over deze aanpakken.

Toelichting op de gebruikte afkortingen in het dashboard: Q1 = eerste kwartaal, Q2 = tweede kwartaal, 2020 Q1 = in het eerste kwartaal van 2020.