Skip to main content

Inclusie en diversiteit bevorderen door inzet op meerdere terreinen

Het beleidsdoel in het plan ‘Veranderen wat nodig is’ is voluit: ‘Het bevorderen van inclusie en diversiteit door inzet op de verschillende terreinen die hiervoor belangrijk zijn: wonen, werk, sociale infrastructuur, mantelzorg, duurzaamheid, sport en cultuur’.  De monitor toont vier indicatoren over de voortgang op dit voornemen:

  1. sociale eenzaamheid, ofwel het ontbreken van een ondersteunend sociaal netwerk;
  2. meldingen van discriminatie;
  3. ervaren discriminatie bij het zoeken naar (tijdelijk) werk of een stage;
  4. of mensen die dat nodig hebben weten waar ze Wmo-ondersteuning kunnen krijgen.