Spring naar hoofd-inhoud

Goed onderwijs voor alle inwoners

We willen alle Almeerse inwoners goed onderwijs bieden. We gaan onder andere werken aan minder zwakke scholen, het terugdringen van schoolverzuim en van het lerarentekort, het verbeteren van taalvaardigheid bij kinderen en volwassenen, het bieden van meer mogelijkheden voor ‘een leven lang leren’ en betere samenwerking  tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De volgende indicatoren geven inzicht in de voortgang op deze ambitie:

  • Het percentage van basisscholen met onvoldoende kwaliteit
  • Langdurig verzuim
  • Het aandeel werkzoekende jongeren

In de loop van 2020 verwachten we indicatoren te kunnen toevoegen over het bereik van het hulpaanbod voor laaggeletterden en over het lerarentekort. Er is nog geen goede indicator voor het bieden van mogelijkheden voor een leven lang leren.