Skip to main content

Een veilige situatie in gezinnen bevorderen door betere samenwerking

Het voornemen is om ‘een veilige situatie in gezinnen bevorderen door het verbeteren van de samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg- en veiligheidsketen en het versterken van de hulpverlening op lokaal niveau’. Getoond wordt het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn geen cijfers bekend over de gemiddelde wachttijd tot onderzoek na een melding.