Spring naar hoofd-inhoud

Een sluitende regionale aanpak ontwikkelen voor verwarde personen

Het voornemen is om ‘een sluitende, regionale aanpak te ontwikkelen voor personen met verward gedrag in de eigen woonsituatie en in crisissituaties die opgebouwd is rond drie thema’s: preventie, de hulpverleningsketen en nazorg en crisismeldingen’. Als indicator dient het aantal meldingen bij de politie over personen met verward gedrag.

Net als andere gemeenten is Almere bezig om een sluitende aanpak te realiseren van doorgaande zorg en ondersteuning. Dit gaat van preventief aanbod in de wijk, via intensieve begeleiding en crisisbeheersing thuis en in de wijk tot – waar nodig – opvang en verblijf buitenshuis. De basis voor de realisatie hiervan is een regionaal plan. De sluitende aanpak is nog niet (volledig) gerealiseerd. De effecten ervan zullen de komende jaren tot uitdrukking komen in de cijfers.

Laatst bijgewerkt: mei 2020