Skip to main content

Een sluitende regionale aanpak ontwikkelen voor verwarde personen

Het voornemen is om ‘een sluitende, regionale aanpak te ontwikkelen voor personen met verward gedrag in de eigen woonsituatie en in crisissituaties die opgebouwd is rond drie thema’s: preventie, de hulpverleningsketen en nazorg en crisismeldingen’. Als indicator dient het aantal meldingen bij de politie over personen met verward gedrag.