Skip to main content

De kracht van de samenleving versterken

Het beleidsplan ‘Veranderen wat nodig is’ zet in op het versterken van de kracht van de samenleving. Vier indicatoren tonen de ontwikkelingen op dit voornemen.  Er is ingezet op:

  1. het bevorderen van het vreedzaam samenleven van verschillende groepen inwoners;
  2. het vrijwilligersbeleid;
  3. sportbeleid om een gezonde leefstijl en inclusie te bevorderen;
  4. cultuurparticipatie, in het bijzonder voor kinderen, kwetsbare groepen en bij buurtactiviteiten.