Skip to main content

Bevorderen dat ouderen op een fijne manier langer thuis kunnen wonen

Het doel van beleid is om te ‘zorgen dat ouderen op een prettige manier langer thuis kunnen wonen door eigen regie en zelfredzaamheid te stimuleren en door tijdig, samenhangend en dichtbij ondersteuning te bieden in de eigen wijk’. Twee indicatoren meten de voortgang op dit doel:

  1. het aantal ouderen dat zelfstandig woont;
  2. het percentage Wmo-cliënten dat vindt dat ze goede ondersteuning krijgen.