Spring naar hoofd-inhoud

Armoede terugdringen en financiële zelfredzaamheid bevorderen

Het voornemen is om armoede terug te dringen en duurzame financiële zelfredzaamheid te bevorderen. Hieronder is het percentage Almeerse kinderen te zien dat opgroeit in armoede. De gemeente stelt dit percentage vast op basis van het gebruik van inkomensregelingen (download hier het onderzoeksrapport).

De figuur toont ook het aantal aanmeldingen bij schulddienstverlener PLANgroep. Een aanmelding houdt in dat een persoon of huishouden een hulpvraag heeft. Het betekent niet altijd dat er ook een traject voor schulddienstverlening start.

AEDES, de koepel van woningbouwverenigingen, houdt het aantal huisuitzettingen sinds 2017 niet meer bij.

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulp neemt af. Een reden kan zijn dat het aantal heraanmeldingen in de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Mensen die niet passen in een traject voor schulddienstverlening, kunnen zolang als nodig is ondersteuning krijgen bij schuldstabilisatie. Vroeger bleven deze mensen zich aanmelden bij de schulddienstverlening. Ondanks het dalende aantal aanmeldingen, zijn er nu dus meer mensen in beeld.

In Almere groeit een relatief hoog percentage kinderen op in armoede. Het gaat om één op de acht Almeerse jeugdigen.

De uitvoering van een vonnis tot huisuitzetting wordt opgeschort wanneer de huurder een betalingsregeling heeft afgesproken met de corporatie. In Almere werden er tussen 2013 en 2015 relatief meer huishoudens uit een corporatiewoning gezet dan landelijk. Sinds 2016 is het aandeel huisuitzettingen in Almere lager dan landelijk. Sinds 2017 werken in Almere partijen samen in de projecten EropAf en Vroeg EropAf om te voorkomen dat huishoudens met betalingsachterstanden uit huis worden gezet. Via Vroeg Eropaf komen hulpverleners aan de deur bij beginnende betalingsachterstanden (bijvoorbeeld huurachterstanden).

Laatst bijgewerkt: april 2020