Skip to main content

Armoede terugdringen en financiële zelfredzaamheid bevorderen

Het voornemen is om armoede terug te dringen en duurzame financiële zelfredzaamheid te bevorderen. Hieronder is het percentage Almeerse kinderen te zien dat opgroeit in armoede. De gemeente stelt dit percentage vast op basis van het gebruik van inkomensregelingen (download hier het onderzoeksrapport).

De figuur toont ook het aantal aanmeldingen bij schulddienstverlener PLANgroep. Een aanmelding houdt in dat een persoon of huishouden een hulpvraag heeft. Het betekent niet altijd dat er ook een traject voor schulddienstverlening start. Er is een onderscheid in nieuwe aanmeldingen (de inwoner heeft zich nog niet eerder aangemeld), heraanmeldingen (de inwoner heeft zich al eerder aangemeld en heeft toen wel of geen hulp gekregen) en aanmeldingen vanuit ondersteuning schuldstabilisatie. Deze laatste categorie bestaat uit Almeerders die eerst hulp krijgen van een maatschappelijk werker om hun schulden te stabiliseren. Wanneer dat is gelukt, volgt een aanmelding bij PLANgroep.