Spring naar hoofd-inhoud

Een meer actieve levensstijl voor alle inwoners

We willen bereiken dat Almeerders actiever en gezonder gaan leven. De indicatoren bij dit doel zijn opgesplitst in actieve levensstijl en gezondere levensstijl. We willen een stabiel bereik van de bibliotheken en de activiteiten van Kleur in cultuur, meer jeugdigen met een gezond gewicht, meer inwoners die gezond bewegen en meer inwoners met een laag inkomen en/of een beperking die deelnemen aan sport. U ziet de volgende indicatoren:

  • Het percentage volwassenen dat gezond beweegt
  • De percentages kinderen en volwassenen die lid zijn van de bibliotheek
  • Het aandeel jongeren op gezond gewicht
  • Het percentage volwassenen met een laag inkomen dat sport
  • Het percentage volwassenen met een beperking dat sport