Skip to main content

Aansluiting zoeken tussen jeugd- en gezinshulp en passend onderwijs

‘Zorgen dat de jeugd- en gezinshulp goed aansluit bij de inspanningen van het passend onderwijs’ is erop gericht dat kinderen met psychische, medische of sociale problemen minder uitvallen uit het reguliere onderwijs en minder naar het speciaal onderwijs hoeven. We meten:

  1. lang verzuim;
  2. voortijdig schoolverlaten;
  3. verwijzingen naar het speciaal onderwijs.

Instroomcijfers voor de specialistische jeugdhulp zijn te vinden via het monitoronderdeel ‘Wie maakt gebruik van hulp en ondersteuning?’. [link]