Spring naar hoofd-inhoud

Een effectieve en efficiënte aanpak van opvoed- en opgroeiproblemen

We willen kwetsbare gezinnen ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. We ontwikkelen een aanbod van eerstelijns jeugdhulp in de vorm van teams gezinsbegeleiding die integrale jeugd- en gezinshulp aanbieden. De jeugdgezondheidszorg (JGZ Almere) speelt een coördinerende rol. We zorgen voor een aanbod van jeugdhulp zonder verblijf dat helpt om het aantal verblijfdagen in jeugdhulpinstellingen terug te dringen. Door een andere aanpak van jeugdbescherming willen we het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen terugbrengen. Ook willen we kwetsbare jongeren beter kunnen ondersteunen.

Nog niet alle ambities zijn op het moment van schrijven omgezet in lopende projecten en opdrachten aan organisaties. Daarom zijn ook nog niet voor iedere ambitie indicatoren beschikbaar. We tonen de volgende indicatoren:

  • Het aantal in de verwijsindex ESAR geregistreerde jeugdigen
  • Het aantal unieke cliënten met een jeugdbeschermingsmaatregel
  • Het aantal kinderen in gesloten jeugdzorg of behandeld wonen
  • Het aantal kinderen dat begeleid woont zonder verblijf

Toelichting op de afkortingen in het dashboard: Q2 = tweede kwartaal, Q4 = vierde kwartaal, 2017 Q2 = in het tweede kwartaal van 2017.