Direct naar paginainhoud

Wat levert het beleid op?

In de periode 2019-2022 werkt Almere in het sociaal domein aan vier grote opgaven uit het beleidsplan 'Anticiperen op wat nodig is (pdf, 0,55 Mb)'.

Opgave 1: een sterk en inclusief stadsleven

Almeerders kunnen zich om verschillende redenen uitgesloten voelen van volwaardige deelname aan de maatschappij. Het werken aan een sterk en inclusief stadsleven vraagt aandacht op verschillende terreinen:

Opgave 2: passende ondersteuning vinden en ontvangen

Elk van de ruim 200.000 Almeerders heeft weleens ondersteuning nodig om problemen en tegenslagen het hoofd te bieden. Is er professionele ondersteuning nodig, dan willen we dat deze zo passend mogelijk is. Daar is het volgende voor nodig:

Opgave 3: ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien en wonen

Landelijk en in Almere is het streven om mogelijk te maken dat inwoners op een prettige manier ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en wonen. Dit geldt voor jeugd en volwassenen en ook voor de groeiende groep ouderen in de stad. We willen:

Opgave 4: effectief ingrijpen waar problemen zich opstapelen

Een kleine groep inwoners en gezinnen kampt langdurig met een stapeling van problemen die vaak overgaan van de ene generatie op de andere. Dit vraagt om effectieve samenwerking en afstemming tussen professionals en om – waar nodig een leven lang – de juiste afweging van interventies.