Skip to main content

Wat levert het beleid op?

In Almere willen we:

  • de vragen van inwoners centraal zetten;
  • meer bouwen en vertrouwen op de eigen mogelijkheden en talenten van inwoners en hun omgeving;
  • de regie op het eigen leven en het netwerk van inwoners versterken;
  • waar nodig veiligheid, bescherming en passende ondersteuning bieden.

Ondersteuning bieden we dichtbij, zo licht mogelijk en samenhangend: één huishouden, één plan, één aanpak, ook op school. We organiseren de ondersteuning zo dat we vroegtijdig en preventief op (mogelijke) problemen inspelen. Ook dragen we bij aan een kwalitatief goed en complementair aanbod van voorzieningen en diensten in het sociaal domein. Om te meten waar we staan, is in het beleidsplan 'Veranderen wat nodig is' onderstaande set met twaalf doelstellingen opgenomen. Deze dragen bij aan het realiseren van de tien vastgestelde maatschappelijke effecten voor het sociaal domein. Klik op onderstaande doelstellingen om de indicatoren en beschikbare gegevens hierover te bekijken.