Direct naar paginainhoud

Monitor Sociaal Domein

Deze monitor sociaal domein biedt gegevens over onder andere het gebruik van hulp en ondersteuning, de ervaringen van Almeerders en de voortgang van verbeteringen. Elke drie maanden komen er actuele cijfers bij (behalve voor onderzoeken die bijvoorbeeld maar een keer per jaar plaatsvinden). Waar mogelijk maken we vergelijkingen met andere (grote) steden of regio’s in Nederland.

De monitor is in de eerste plaats bedoeld voor de gemeenteraad. De gegevens kunnen ook interessant zijn voor bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en Almeerse inwoners. Het instrument geeft verdiepend inzicht in hoe het gaat in het sociaal domein in onze gemeente. De data helpen om successen te delen, trends en knelpunten tijdig te signaleren en waar nodig bij te sturen. Zo blijft Almere doorlopend leren en verbeteren op basis van de dagelijkse praktijk. De gemeente wil deze website verder blijven ontwikkelen. Reacties en suggesties zijn welkom via onderzoekenstatistiek@almere.nl.